Tine De Backer

psychobegeleiding voor kinderen, adolescenten en hun ouders

Even voorstellen

 

Ik ben Tine De Backer, zelfstandig kinder- en jongerenpsycholoog. Ik bied psychologische zorg (onderzoek en therapie) aan kinderen, jongeren en hun gezin.

 

Als klinisch psychologe ben ik erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 772108176). Ik werk al meerdere jaren deeltijds als zelfstandig kinder- en jongerentherapeute en deeltijds als docente en onderzoeker in het hoger onderwijs. Mijn specialisatie-opleiding is Experiëntieel Integratieve Therapie voor kinderen, jongeren en hun gezin bij FMS.

Ik ben lid van de beroepsvereniging BFP en VVCECP en ondertekende zo ook de deontologische code voor psychologen.

Ik maak deel uit van groepspraktijk De Viersprong. Steeds kan ik een beroep doen op een team voor intervisie en collega's die de ouderbegeleiding op zich kunnen nemen.

Als therapeut volg ik permanent bijscholingen en vormingen over diverse onderwerpen voor alle leeftijden (baby tot adolescentie) en gezinnen.

 

Mijn visie

 

Ik werk ontwikkelingsgericht en kijk steeds naar het unieke in elk kind. Elke therapie of begeleiding is dus afgestemd op de noden van het kind. Het hele gezin staat daarbij centraal.

 

 

OneWeb 2012 © Copyright